Giá trị cốt lõi

Công ty Viễn thông Việt Vương là một thành viên trong hệ thống Việt Vương, bởi vậy mọi hoạt động của Công ty luôn bao hàm và tuân theo những giá trị cốt lõi đã được nhận định chính là nguyên tắc hành động trong toàn Việt Vương: “Cam kết – Tôn trọng – Đổi mới”.

Viễn thông Việt Vương hướng tới sự đồng thuận: Lấy sự đồng thuận, dân chủ làm nền tảng cho một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, tạo nên sức mạnh đoàn kết của tập thể. Chúng tôi hiểu rõ sức mạnh tập thể chính là sức mạnh mà không một cá nhân nào có thể vượt qua, đặc biệt khi đạt được sự đồng thuận cao nhất.

Viễn thông Việt Vương chú trọng sự cân bằng: các thành viên Công ty đều ý thức được rằng thời gian làm việc tại môi trường công ty chiếm tỷ lệ lớn trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, chúng tôi luôn mong muốn và chú trọng đảm bảo cân bằng giữa cuộc sống sau giờ làm và công việc cho từng cá nhân. Hơn nữa, xây dựng môi trường tại công ty như một gia đình chính là một biện pháp cân bằng hữu hiệu. Tại gia đình Công ty, mọi người đối xử với nhau chan hòa, chia sẻ, hợp tác, phối hợp giải quyết công việc; cùng nhau tham gia các hoạt động ngoại khóa, các chương trình nâng cao kỹ năng; cùng nhau tạo không khí làm việc nhịp nhàng và hiệu quả.

Viễn thông Việt Vương luôn đổi mới: Sinh tồn chính là bản năng của vạn vật, và đổi mới để thích ứng trong môi trường luôn luôn thay đổi chính là phương pháp sinh tồn duy nhất. Nâng cao khả năng tự nghiên cứu, học hỏi, qua các công việc thực tế, qua các kinh nghiệm trước, tự hoàn thiện bản thân, sẵn sàng và chủ động đổi mới để tạo ra giá trị tốt hơn. Chính vì vậy, người Việt Vương luôn cảnh giác với tư duy an phận, không tự thỏa mãn với thành công để ngày càng nâng cao năng lực bản thân và hướng tới những mục tiêu công việc cao hơn.

Viễn thông Việt Vương tôn trọng: mỗi tổ chức đều có một hệ thống quy chuẩn nhất định. Tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty, quy trình công việc, văn hóa ứng xử với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp là những nguyên tắc không thể thiếu trong doanh nghiệp. Sự tôn trọng các nguyên tắc công việc, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng giữa lãnh đạo với nhân viên sẽ tạo ra văn hóa ứng xử bên ngoài. Tôn trọng công ty, tôn trọng nơi mình đang làm việc từ mỗi cá nhân chính là sức mạnh truyền thông tốt nhất của doanh nghiệp để gìn giữ và nâng cao hình ảnh.

Viễn thông Việt Vương cam kết: chúng tôi hiểu rằng, mang lại giá trị cho các bên khách hàng – Việt Vương – đối tác – là yếu tố quan trọng nhất để đạt được sự hợp tác, cùng nhau xây dựng những giá trị hợp tác bền vững và đạt được mục tiêu, lợi ích lâu dài. Vì vậy, chúng tôi cam kết lựa chọn những sản phẩm, giải pháp có chất lượng cao, mang lại lợi ích cho khách hàng cùng với phương pháp làm việc, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp. Chúng tôi cam kết mang tinh thần hợp tác thiện chí và lâu dài với đối tác. Để thực hiện được điều đó, sự cam kết bắt nguồn từ chính trong nội bộ Công ty, của người lãnh đạo với nhân viên, của nhân viên với tập thể. Mỗi cá nhân cam kết thực hiện và tạo ra giá trị của mình, hòa cùng tập thể để tạo ra giá trị chung và hưởng thành quả tương xứng với giá trị mang lại.