Chính sách tuyển dụng của Việt Vương Telecom

"Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước." Trích: "Bộ luật lao động - Nước CHXHCN Việt Nam"
Viet Vuong Telecom là tập hợp những con người trẻ, nhiệt huyết và tận tâm vì những giá trị cốt lõi của công ty. Đến với Việt Vương Telecom, bạn sẽ cảm nhận được chính sách tuyển dụng công bằng, mọi người đều có cơ hội ngang nhau, bình đẳng không phân biệt dân tộc, giới tính, địa vị xã hội...

Có thể bạn quan tâm