Giao thông

Giải pháp thu phí điện tử ETC kết hợp MTC
Chi tiết

Giải pháp thu phí điện tử ETC kết hợp MTC

Giải pháp thu phí điện tử tự động không dừng (ETC) kết hợp thu phí thủ công một dừng (MTC) là một hình thức thu phí rất phù hợp với điều kiện và hiện ...
Giải pháp Giao thông Thông minh
Chi tiết

Giải pháp Giao thông Thông minh

Giao thông Thông minh (lntelligent Transport System - ITS) là hệ thống được phát triển dựa trên việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ, bao gồm các công nghệ ...
Giải pháp kiểm tra trọng tải xe
Chi tiết

Giải pháp kiểm tra trọng tải xe

Bên cạnh hệ thống thu phí không dừng sử dụng công nghệ RFID, Bộ GTVT cũng yêu cầu nghiên cứu để áp dụng công nghệ cân động kết hợp với hệ thống cân ...