Công ty cổ phần công nghệ VVT hoạt động trong nhiều lĩnh vực: viễn thông, công nghệ thông tin, giao thông, xây dựng, trong đó cơ khí là một mảng sản phẩm thế mạnh của VVT trong các lĩnh vực này.

Các sản phẩm cơ khí do VVT cung cấp như cột viễn thông, nhà trạm, tủ rack, bộ gá anten, thang máng cáp, giá long môn, .... là những sản phẩm chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý và đã được khách hàng trong nước cũng như nước ngoài đánh giá cao.