VĂN HÓA

“Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong doanh nghiệp để theo đuổi và thực hiện các mục đích của doanh nghiệp”

Tại bất kỳ một một doanh nghiệp nào, luôn có những biểu hiện hữu hình dễ nhận thấy của văn hóa doanh nghiệp như môi trường làm việc, lợi ích, phúc lợi, khen thưởng, đối thoại, mức độ cân bằng công việc - cuộc sống, mô tả công việc, cấu trúc tổ chức. Tuy nhiên, nguồn gốc những biểu hiện hữu hình trên chính là từ phần cốt lõi là các giá trị, các quy tắc vô hình, thái độ, niềm tin, tâm trạng, cảm xúc, cách hiểu vô thức, tiêu chuẩn đã dần hình thành từ các thành viên trong doanh nghiệp, được các thành viên chấp nhận, chia sẻ, đề cao và ứng xử theo.

Văn hoá doanh nghiệp góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống của riêng mỗi doanh nghiệp. Một doanh nghiệp đã phát triển với lịch sử tròn 10 năm như Công ty cổ phần công nghệ VVT, không ngoại lệ, đã xây dựng và hình thành văn hóa riêng của mình với những điểm nhấn xoay quanh 3 tôn chỉ “Cam kết-Tôn trọng-Đổi mới” của VVT nói chung.

Tại VVT, sự cẩn trọng, kiên nhẫn, xử lý bình tĩnh, linh hoạt khi làm việc với khách hàng; môi trường làm việc chuẩn hóa tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng với các thước đo đánh giá nhân sự hiệu quả; các mục tiêu kinh doanh đa dạng nhưng chú trọng bền vững là những nét nổi bật nhất trong văn hóa VVT.

Trải qua chặng đường hơn 10 năm hình thành và phát triển, những giá trị văn hóa này vẫn giữ nguyên bản sắc và luôn được các lớp nhân viên duy trì, hoàn thiện và phát huy để góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Công ty.