• Cột dây co
  • Cột dây co
  • Cột dây co

Cột dây co

Cột có kết cấu phù hợp với chi phí thấp, yêu cầu diện tích lắp đặt lớn hơn so với cột tự đứng

Sản xuất theo thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật của khách hàng.

Thông số kỹ thuật cột dây co:

- Chiều cao (m): 18, 24, 32, 36, 45, 60, 80

- Tiêu chuẩn thiết kế: theo tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu thép AISC-ASD 1989…

- Tải trọng: theo tiêu chuẩn, quy phạm về tải trọng và tác động quốc tế như ANSI//TIA//EIA-222- F, TIE-222 G…;

- Vật liệu:  theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế như TCVN 1651:1985, TCVN 1916: 1995, ASTM A153, JIS G 3101, JIS G 3444…,