Chính sách tuyển dụng của Công ty Cổ phần Công nghệ VVT

"Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước." Trích: "Bộ luật lao động - Nước CHXHCN Việt Nam"

Công ty Cổ phần Công nghệ VVT là tập hợp những con người trẻ, nhiệt huyết và tận tâm vì những giá trị cốt lõi của công ty. Đến với Công nghệ VVT, bạn sẽ cảm nhận được chính sách tuyển dụng công bằng, mọi người đều có cơ hội ngang nhau, bình đẳng không phân biệt dân tộc, giới tính, địa vị xã hội...

Có thể bạn quan tâm